Monitoring w transporcie.

Środki transportu publicznego jak tramwaje, autobusy czy metro to miejsce gdzie codziennie popełniane są przestępstwa. Dzięki rozwiązaniom Milestone można objąć nadzorem pojazdy gdzie obraz z kamer będzie ciągle nagrywany. Technologia Edge Storage i Milestone Interconect umożliwiają nagrywanie materiału wideo bezpośrednio w pojedzie tworząc autonomiczne systemy monitoringu, materiał może być jednak widoczny w centrum monitoringu. Tworzony w ten sposób jest całościowy i jednolity system nadzoru.

Dane zapisane w pojazdach mogą być w dowolnej chwili ręcznie pobrane z pojazdu do centrum monitoringu lub automatycznie skopiowany po przyjeździe pojazdu do zajezdni. Dane są zachowują swoją chronologie dzięki czemu możemy je porównać z danymi z kamer na przystankach czy drogach umożliwiając łatwe i kompleksowe zweryfikowanie niepokojących zdarzeń. Ponadto kierowcy czy służby bezpieczeństwo mogą użyć swoich smartwonów jako dodatkowych kamer monitoringu i transportowa dane do dyspozytora na żywo gdzie zostaną zapisane do późniejszej analizy. Oprogramowanie zapewnia również możliwość integracji z sygnałem GPS monitorując położenie pojazdów czy pracowników przekazujących obraz poprzez telefon.

Rozwiązanie przedstawione powyżej zapewniają możliwość stworzenia kompleksowego bezpiecznego systemu monitoringu o szerokim wachlarzu funkcjonalności użytkowych. Takie rozwiązanie znacząco podnosi bezpieczeństwo w środkach transportu publicznego.


Charakterystyka systemu:

 • Rozproszone kamery na przystankach, zajezdniach i skrzyżowaniach
 • Mobilny monitoring w pojazdach z ograniczoną łącznością

Względy bezpieczeństwa

 • Ataki na pracowników
 • Niepłacący klienci
 • Napaści na pasażerów
 • Kradzieże
 • Zgubione lub pozostawione rzeczy
 • Zagrożenia terrorystyczne
 • Akty wandalizmu

Dodatkowe zadania:

 • Nieuzasadnione pozwy i roszczenia
 • Monitorowanie ruchu i gromadzenie danych statystycznych
 • Zliczanie pasażerów
 • Analiza zagrożeń

Wymagania branżowe:

 • Proaktywne i scentralizowane zarządzanie otwartą platformą
 • Komunikacja ze służbami bezpieczeństwa ( zdalne stanowiska nadzoru)
 • Dostęp do każdego podglądu z dowolnego pojazdu w dowolnej chwili.
 • Funkcjonowanie rejestracji przy braku połączenia
 • Kolejkowanie pobierania materiału nagranego w pojazdach w trybie offline
 • Wsparcie dla urządzeń dedykowanych dla transportu
 • Zarządzanie alarmami aby odpowiednio reagować na przemoc, wandalizm, kradzieże, wypadki drogowe i tp.
 • Zaawansowane funkcje przeszukiwania archiwum.
 • Interaktywne mapy dla pełnego obrazu sytuacji
 • Wiele poziomów uprawnień, dwuetapowa autentyfikacja i integracja z Active Directory
 • Darmowe aplikacje klienckie
 • Dostęp z urządzeń mobilnych.
 • Obsługa ścian monitoringu.

Projekt i wykonanie: Strony internetowe SP-Media
Milestone Xprotect Partner © 2020